Henrik Rättzén blir ny CFO på PostNord

Henrik Rättzén, 47, blir ny CFO för PostNord. Rättzén är civilekonom från Uppsala Universitet.

Henrik Rättzén var tidigare verksam inom KPMG, senast i rollen som partner. Henrik Rättzén kommer närmast från uppgiften som nordisk CFO för försäkringskoncernen Codan Trygg-Hansa.

Henrik Rättzén tillträder den 7 augusti 2012.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01