Konkurrensverket godkänner PostNords förvärv av Green Cargo Logistics

Konkurrensverket beslutade idag att godkänna PostNord ABs förvärv av Green Cargo Logistics AB.

PostNord AB och Green Cargo AB meddelade den 26 mars 2012 att ett avtal tecknats om att PostNord förvärvar Green Cargos dotterbolag Green Cargo Logistics AB med ingående fastighetsbestånd.

Sedan Konkurrensverkets godkännande nu har erhållit är avsikten att planenligt slutföra affären senast den 31 maj 2012.

Förvärvet av Green Cargo Logistics innebär en förstärkning av PostNords tredjepartslogistikverksamhet vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning. Marknaden för tredjepartslogistik bedöms ha en betydande tillväxt.

Green Cargo Logistics blir en del av PostNords affärsområde Logistik. Affärsområdeschefen Henrik Höjsgaard kommer att bli styrelseordförande för det förvärvade bolaget. Bolaget kommer senare att namnändras.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01