Konkurrensverket godkänner PostNords övertagande av Svensk Morgondistribution

Konkurrensverket har beslutat att inte pröva PostNords övertagande av Svensk Morgondistribution från Mittmedia och Västerbottens-Kuriren. Detta innebär att parterna nu kan slutföra affären enligt plan den 1 juni 2012.

PostNord meddelade den 19 april 2012 att PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB ingått avtal om övertagande av verksamheten inom Svensk Morgondistribution KB från mediekoncernerna MittMedia och Västerbottens-Kuriren. Affären mellan PostNord och Mittmedia och Västerbottens-Kuriren innefattar flerårig distribution av mediekoncernernas morgontidningar.

Övertagandet av Svensk Morgondistribution ligger helt i linje med PostNords strategi att utveckla nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären, där koncernen etablerar nya användningsområden för befintliga produktionsresurser. Genom att öka användningen av koncernens fordonsflotta kan ytterligare affärsmöjligheter skapas inom till exempel morgontidningsdistribution och hemleveranser.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01