Paketverksamheten omorganiseras i Danmark

PostNord kommer att överföra paketverksamheten inom affärsområde Logistik i Danmark till affärsområde Breve Danmark. Organisationsförändringen innebär en kraftsamling på den danska marknaden under varumärket Post Danmark för att möta ökad konkurrens på paketområdet i landet. Förändringen genomförs per den 1 januari 2013.

Under de senaste åren har PostNords paketverksamhet i Danmark utmanats av ökande konkurrens och prispress. PostNord överför nu ansvaret avseende paket avsända från företagskunder (B2B och B2C) från affärsområde Logistik, till affärsområde Breve Danmark. Därmed får Breve Danmark ansvaret för såväl brev som paket i Danmark, vilket förstärker möjligheterna att effektivisera och tydliggöra det samlade erbjudandet och stärker PostNords konkurrenskraft på marknaden.

Omorganisationen innebär ingen förändring av koncernens strategi vars huvudinriktning är tillväxt under lönsamhet inom logistik samt omställningar för att försvara lönsamheten i brevverksamheten.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01