PostNord etablerar obligationsprogram

PostNord AB har den 27 juni 2012 erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering av prospekt för utgivande av Medium Term Notes (MTN). Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Prospektet finns publicerat på PostNords hemsida www.postnord.com samt på www.finansinspektionen.se

- Vår strategi inbegriper att ställa om verksamheten för att säkra lönsamheten i brevaffären och utveckla vår position inom logistik. Effektiv finansiering är en central förutsättning i det arbetet. Genom etableringen av obligationsprogrammet öppnas nya möjligheter för oss att diversifiera vår finansiering, säger Torsten Fels, tillförordnad CFO.

SEB står som ledarbank och är också emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01