PostNord förvärvar Harlem Transport i Norge

PostNord AB har tecknat avtal om kontant förvärv av 100 procent av aktierna i logistikföretaget Harlem Transport AS. Förvärvet ger ett komplement till PostNords befintliga verksamhet i Norge och stärker ytterligare koncernens position på den växande norska logistikmarknaden.

Harlem Transport är ett välrenommerat transport- och logistikföretag i Norge. Företaget erbjuder primärt tjänster för transport av partigods inom fyra områden; dagligvaruhandel, industri, shipping samt retur och avfall. Företaget har en stark ställning som logistikleverantör till dagligvarubranschen och har avtal med ett antal större aktörer i branschen. Harlem Transport omsatte 2011 292 MNOK. Antal anställda uppgick till 211 personer.

PostNords logistikverksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland omsatte 2011 cirka 13 miljarder SEK. Verksamhetens tyngdpunkt är paket, pall, express och tredjepartslogistik. I Norge bedrivs PostNords logistikverksamhet genom Tollpost Globe AS, som med en omsättning på 2,7 miljarder NOK under 2011 är ett av Norges tre största logistikföretag.

- Vi fortsätter att genomföra vår strategi genom att skapa helhetslösningar och gränsöverskridande logistikkapacitet i Norden. Förvärvet av Harlem Transport ger ett viktigt komplement till vår framgångsrika logistikverksamhet i Norge, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

- Harlem Transport är ett välskött företag med solid kompetens. Med förvärvet stärker vi ytterligare vår position på den växande norska logistikmarknaden, inte minst inom dagligvaruområdet, säger Henrik Höjsgaard, chef för affärsområde Logistik i PostNord.

Transaktionen förutsätter bland annat godkännande från konkurrensmyndigheterna i Norge.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 September 2012, kl 15.30 CET.

Om PostNord
PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Om Tollpost Globe
Tollpost Globe ingår i PostNord-koncernen och är ett av Norges tre största transportföretag. Företaget hade 2011 en omsättning på cirka 2,7 mrd norska kronor samt hade 900 medarbetare och 700 chaufförer fördelade på 29 avdelningar. Företaget hanterar cirka 60 000 paket varje dag och huvudkontoret ligger i Oslo.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01