Svensk Morgondistribution är nu en del av PostNord

PostNord har idag slutfört övertagande av Svensk Morgondistribution från Mittmedia och Västerbottens-Kuriren. Affären innefattar flerårig distribution av Mittmedia och Västerbottens-Kurirens morgontidningar.

PostNord meddelade den 19 april 2012 att PostNords helägda dotterbolag Tidningstjänst AB ingått avtal om övertagande av verksamheten inom Svensk Morgondistribution KB från mediekoncernerna MittMedia och Västerbottens-Kuriren vilket innefattar distribution av koncernernas tidningar. Den 16 maj godkände Konkurrensverket övertagandet.

- Vi vill hälsa de anställda välkomna till PostNord och ser fram emot att få dela ut Mittmedia och Västerbottens-Kurirens tidningar. Tidningstjänsts verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektiv distribution och det känns spännande att verksamheten nu växer, säger Leif Persson, VD för Tidningstjänst AB.

Övertagandet av Svensk Morgondistribution ligger helt i linje med PostNords strategi att utveckla nya lönsamma affärer som stödjer brevaffären. Genom att växa på morgontidningsmarknaden kan samma fordon användas för distribution av morgontidningar på natten som för brevbäring på dagen, vilket ger stora synergier.

Efter övertagandet av Svensk Morgondistribution är Post Nord, via det helägda dotterbolaget Tidningstjänst AB, verksam inom morgontidningsdistribution i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Jämtland/Härjedalen, Värmland, norra Dalsland, Skaraborg, Enköping, Motala och Vimmerby.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01