Distribution Services A/S är nu en del av PostNord

Post Danmark A/S, som ingår i PostNord-koncernen, har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i Distribution Services A/S. Verksamheten ingår i PostNords räkenskaper från och med den 1 januari 2013. Distribution Services A/S är specialiserat på paketering och hantering av oadresserade försändelser och företaget har sedan 2003 varit underleverantör till Post Danmark.

- Vi hälsar de cirka 160 medarbetarna välkomna till PostNord. Förvärvet är ett led i Post Danmarks arbete med att förändra företaget och skapa en mer effektiv och lönsam verksamhet. Vi tar över ett välskött företag som vi har haft ett nära samarbete med i många år, och vi vill nu knyta förädlingen av våra produkter närmre vår övriga verksamhet, säger Henning Christensen, chef för PostNords affärsområde Breve Danmark.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 januari kl 13.30 CET.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01