Finn Hansen ny HR-direktör i PostNord

PostNord har idag utnämnt Finn Hansen till ny HR-direktör. Finn Hansen ingår därmed från och med den 21 januari 2013 i koncernens verkställande ledning och i koncernledningen.

Finn Hansen är för närvarande ansvarig för PostNord Excellence och implementering och genomförandet av kvalitetsledningssystemet EFQM. I sin nya roll kommer han behålla det ansvaret. Mellan den 1 september 2009 och 1 maj 2012 var han chef för PostNords affärsområde Breve Danmark.

Finn Hansen efterträder Palle Juliussen, som var HR-direktör från att PostNord bildades 2009 fram till han avgick den 1 oktober 2012.

– Jag är mycket nöjd med att Finn Hansen nu går in som HR-direktör. Med sin bakgrund från olika chefsroller inom postverksamheten och senast som affärsområdeschef har han en erfarenhet som blir viktig i hans nya roll. Det är också bra att EFQM-arbetet och HR-arbetet sker samordnat, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för PostNord.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari kl 15.30 CET.

PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01