Henrik Höjsgaard lämnar PostNord

Henrik Höjsgaard kommer att lämna uppgiften som verkställande direktör för PostNord Logistics. Henrik Höjsgaard kommer att tillträda en befattning i icke konkurrerande verksamhet utanför PostNord.

Henrik Höjsgaard blev 2007 chef för dåvarande svenska Postens logistikverksamhet. Han är chef för PostNords affärsområde Logistik sedan koncernen bildades 2009.

- PostNord Logistics har med Henrik Höjsgaard i spetsen utvecklat en stark position på den nordiska logistikmarknaden och jag vill tacka honom för hans stora insatser säger PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson.

Tidpunkten för Henrik Höjsgaards avgång skall senare fastställas.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01