Koncernchef för PostNord

Lars Idermark lämnar som tidigare meddelats PostNord AB för att tillträda som VD och koncernchef för Södra. Rekrytering av efterträdare pågår.

Det har nu fastställts att Lars Idermark lämnar PostNord den 15 maj 2013. K.B. Pedersen som är vice VD och vice koncernchef inträder som VD och koncernchef till efterträdare tillträtt.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01