Mats Johansson utsedd till tf VD i PostNord Logistics

Mats Johansson har idag utsetts till tillförordnad VD i PostNord Logistics AB och chef för affärsområdet Logistik. Mats Johansson tillträder den 1 januari 2014 då nuvarande VD för PostNord Logistics Henrik Höjsgaard lämnar koncernen för att bli VD och koncernchef för Proffice. Rekrytering av ersättare för Henrik Höjsgaard pågår. Mats Johansson är idag chef för Finance & Operations i PostNords affärsområde Logistik.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2013.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01