Nominering av styrelseledamöter till PostNord AB

PostNord AB håller ordinarie årsstämma den 18 april 2013. De svenska och danska staterna har tidigare nominerat Jens Moberg som ny styrelseordförande för bolaget.

Till årsstämman görs även följande nomineringar. Omval av styrelseledamöterna Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jonas Iversen.

Vidare föreslås nyval av Anitra Steen.

Mats Abrahamsson och Gunnel Duveblad invaldes i styrelsen 2009. Jonas Iversen invaldes i styrelsen 2012.

Anitra Steen är bland annat styrelseordförande för Svenska Spel och AFA Försäkring. Hon har tidigare bland annat varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket och statssekreterare på Utbildnings- och Finansdepartementen. Vidare har hon bland annat suttit i SAS och Lagena Distributions styrelser.

Ytterligare information om nomineringar till styrelsen kommer att presenteras före årsstämman.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden samt hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01