Nomineringar av styrelseledamöter till PostNord AB

PostNord AB håller ordinarie årsstämma den 18 april 2013. De svenska och danska staterna har tidigare nominerat Jens Moberg som styrelseordförande för bolaget. Dessutom har Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jonas Iversen nominerats till omval och Anitra Steen till nyval.

Till årsstämman görs även följande nomineringar: Omval av styrelseledamoten Torben Janholt och nyval av Sisse Fjeldsted Rasmussen och Christian Ellegaard.

Torben Janholt invaldes i styrelsen 2009.

Sisse Fjeldsted Rasmussen är idag CFO i Scandinavian Tobacco Group. Hon har en revisionsbakgrund från Arthur Andersen och Deloitte.

Christian Ellegaard sitter i den globala ledningen för Berendsen-koncernen. Han arbetar internationellt som chef för Berendsens facility-verksamhet.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden samt hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01