Ny styrelseordförande för PostNord

Jens Moberg nominerad som ny styrelseordförande.

Jens Moberg CV docxJens Moberg CV docx

De danska och svenska staterna har som ny styrelseordförande för PostNord AB nominerat Jens Moberg.

PostNords styrelseordförande sedan koncernens bildande, Fritz H. Schur, har tidigare meddelat att han vid kommande årsstämma lämnar styrelsen. Ordinarie årsstämma äger rum den 18 april 2013 i Solna.

Jens Moberg är examinerad från Copenhagen Business School och har sin yrkesbakgrund i danska och internationella företag. Jens Moberg var under tio år verksam inom IBM Danmark och därefter inom Microsoft Corporation, senast med uppgift som Corporate Vice President.

Jens Moberg är numer verksam med styrelsearbete och är bland annat styrelseordförande för Grundfos.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden samt hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01