PostNord förvärvar Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen

PostNord har tecknat avtal om inkråmsförvärv av Itellas print- och kuverteringsverksamhet i Polen. Förvärvet innebär att PostNords affärsområde Strålfors stärker sin position på den polska marknaden för kommunikationslösningar.

Strålfors utvecklar och erbjuder kommunikationslösningar som skapar starkare och mer personliga kundrelationer. Ett av Strålfors fokusområden är lösningar för fysisk och digital individualiserad kundkommunikation.

Den verksamhet inom Itella i Polen som PostNord tecknat avtal om att förvärva hanterar från sin enhet i Warzawa brevutskick i stora volymer. Under 2012 gjordes cirka 60 miljoner utskick och de har 50 fast anställda.

- Genom denna affär fortsätter vi genomföra vår strategi att erbjuda ett brett spektra av kommunikationslösningar till våra kunder. Vi stärker vår närvaro i Polen och skapar möjlighet till fortsatt tillväxt på en intressant marknad, säger Per Samuelson, VD Strålfors AB.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01