PostNord förvärvar tillgångarna i Aditro Document Automation

PostNord har, genom dotterbolaget Posten Scanning AB, tecknat ett avtal med Aditro Financial Management AB och Aditro Financial Processes AB (Aditro), enligt vilket Posten Scanning förvärvar tillgångarna i Aditros digitaliseringstjänster och Document management-verksamhet (Document Automation) i Sverige, Danmark, Finland och Norge, samt Aditros danska Giro verksamhet. Affären omfattar anställda, tillgångar och avtal enligt vilka Aditro bedriver verksamheten för Document Automation.

I och med detta förvärv etablerar sig PostNord som en ledande leverantör på den svenska och nordiska skanningmarknaden.

- Aditro Document Automation har ett utmärkt erbjudande och kundstock. Detta stöds av en mycket kvalificerad personal, vilket passar PostNord perfekt och innebär stora möjligheter när det gäller att etablera sig i en ledande position på den nordiska skanningmarknaden, säger Niels Frost Larsen, CEO Posten Scanning.

- För Aditros del ligger fördelen med detta avtal i att kunna stödja Aditros strategiska beslut att fokusera och koncentrera sig på kärnverksamheten, det vill säga programvarulösningar och tjänster för HR-, löne- och ekonomiförvaltning, säger Aditros VD, Johan Berg. Jag tror att vi har hittat en perfekt ägare som kan ta hand om Document Automations personal och kunder, fortsätter Berg.

Aditros Document Automation är en del av Aditros Financial Services Resource Management. Verksamheten erbjuder skanning- och utskriftstjänster för både offentliga och privata organisationer och det totala antalet anställda är cirka 100.

Alla medarbetare som för närvarande är anställda inom Aditro Document Automation kommer att erbjudas anställning i Posten Scanning AB.

På kort sikt kommer verksamheten att fortsätta som vanligt för kundernas del, men i ett längre perspektiv vill PostNord utveckla verksamheten och bearbeta möjligheterna på skanning- och utskriftsmarknaden, till fördel för sina kunder.

Avtalet är undertecknat med planerat ikraftträdande 1 juli, 2013.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB 2009. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Aditro är ett ledande tjänsteföretag inom HR-, löne- och ekonomiförvaltning. Med våra lösningar stöttar vi våra kunder i utvecklingen och driften av sina processer för att skapa en enklare jobbvardag. Tusentals kunder både inom den privata och den offentliga sektorn litar på vårt innovativa och omfattande utbud. Våra kunder betjänas av över 1 300 skickliga Aditro-proffs i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland. Efter ett halvt sekel av nordiskt ledarskap med lösningar inom personal- och ekonomiförvaltning har vi på Aditro den breda kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig förenkla din jobbvardag så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Besök www.aditro.se.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01