Slutskede i avtalsförhandlingarna som berör PostNord

Medlingsförhandlingarna är nu inne i ett viktigt slutskede mellan SEKO och Almega inom avtalsområdet bransch Kommunikation, som bland annat omfattar postverksamhet. Målsättningen är att undvika att den konflikt som SEKO varslat om från den 18 september kl 12.00 verkställs. En konflikt skulle mycket snabbt innebära stora störningar i distributionen av brev och paket i hela Sverige.

Fackförbundet SEKO har varslat Almega bransch Kommunikation, där Posten AB, Posten Meddelande AB och PostNord Logistics AB ingår, om konfliktåtgärder. Konfliktåtgärderna träder i kraft den 18 september kl 12.00, om inte avtal träffas. Medlingsförhandlingarna är nu inne i ett viktigt slutskede.

-Vår ambition och högsta prioritet är naturligtvis att varslet om konfliktåtgärder inte ska verkställas så att vi kan trygga säkra leveranser för våra kunder, säger Anders Holm, Sverigechef för PostNord Logistics AB.

Fram till den 18 september kl 12 pågår verksamheten precis som vanligt. Om konflikten trots allt träder i kraft kommer verksamheten vid de arbetsplatser som omfattas av varslet om arbetsnedläggelse i huvudsak att upphöra kl 12.00 den 18 september. Därefter kommer störningarna i produktion gradvis att öka och i slutet av veckan kommer produktionen i princip stå still i hela Sverige.

- En konflikt vore mycket olycklig. Vår förhoppning är att medlarna så fort som möjligt ska finna en för båda parter acceptabel kompromiss, säger Andreas Falkenmark, VD Posten Meddelande AB.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkerna Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01