Fokus på kundleveranser efter brand hos IT-leverantör

Efter branden hos IT-leverantören Evry är PostNords fokus fortsatt på att säkerställa att återgången till en fungerande IT-drift sker med minsta möjliga påverkan för koncernens kunder och deras verksamhet. Flera viktiga webbtjänster har successivt gjorts tillgängliga för kunderna och uppkomna leveransförseningar i Sverige kommer att vara inarbetade under veckan.

Trots nyårsdagens brand hos IT-leverantören Evry har merparten av PostNords post- och logistiktjänster i huvudsak fungerat normalt. I Sverige har dock vissa tjänster inom Postens brevverksamhet påverkats. Tack vare extra bemanning under helgen har aktuella försändelser nu börjat levereras och uppkomna förseningar väntas vara helt inarbetade under veckan.

Sedan helgen fungerar kommunikationen med Postens 1 600 ombud i Sverige. Det innebär att kunder kan återigen kan hämta ut försändelser som krävt utökad ID-kontroll. Också postförskott kan hämtas ut. Sms-aviseringen av försändelser fungerar likaså.

Tjänster för att spåra brev och paket gjordes på nytt tillgängliga i koncernens marknader redan under fredagen den 3 januari. Under början av veckan väntas login-funktionerna till ePosthuset och Netbutikken i den danska postverksamheten åter vara i drift.

På tillfälliga startsidor för posten.se, post.dk och postnordlogistics.com finns kundinformation och länkar till tjänster som successivt har kunnat sättas i drift. Enskilda tjänster kan komma att ha viss nedsatt funktionalitet under ytterligare tid.

PostNord samarbetar fortsatt intensivt med IT-leverantören Evry för att snarast säkerställa kvaliteten i säkerhetslösningarna och därmed även möjliggöra öppnandet av webbplatserna.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-18 16:01