Förändring i PostNords styrelse

Departementsrådet Jonas Iversen har till följd av nya arbetsuppgifter inom Finansdepartementet avgått som ledamot av styrelsen för PostNord AB (Publ). För tiden intill PostNords årsstämma den 23 april har Finansdepartementet föreslagit att Patrik Jönsson, kansliråd i Finansdepartementet, adjungeras till PostNords styrelse.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-24 10:51