Peter Kjaer Jensen ny chef för PostNords affärsområde Logistics

Peter Kjaer Jensen har anställts som affärsområdeschef för PostNords affärsområde Logistik. Han är född 1969 och examinerad från Handelshögskolan i Köpenhamn och har också en MBA från London Business School och Columbia Business School.

Peter Kjaer Jensen har varit verksam inom A.P. Møller Maersk-koncernen sedan 1989 då han anställdes som trainee. Kjaer Jensen har haft olika chefsbefattningar inom Maersk Linje, Maersk Logistics och senast inom Damco International A/S. Han har bland annat arbetat i USA, Ukraina, Argentina, Brasilien, Taiwan, Spanien och Nederländerna. Närmast kommer Peter Kjaer Jensen från befattningen som Chief Transformation Officer för Damco, där han 2009-2012 var Chief Operating Officer.

Peter Kjaer Jensen tillträder i PostNord 1 april 2014.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

  • Peter Kjaer Jensen
Senast uppdaterad: 2014-03-18 14:50