PostNord blir nordisk distributionspartner för Clas Ohlson

Clas Ohlson har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med PostNord för butiksdistribution i Norden och för inleveranser från Clas Ohlsons nordiska leverantörer. PostNords uppdrag är att säkerställa effektiva lösningar som minskar Clas Ohlsons koldioxidutsläpp.

Det nya avtalet mellan PostNord och Clas Ohlson om butiksdistribution och inleveranser på den nordiska marknaden innebär att samarbetet breddas och fördjupas. PostNord sköter sedan tidigare varudistribution till Clas Ohlsons 76 butiker i Sverige och 30 butiker i Finland. Nu utökas samarbetet till att även omfatta distribution till företagets 64 butiker i Norge.

- Vi är stolta över att få fortsatt och fördjupat förtroende från Clas Ohlson. Det är ett kvitto på att vi har ett starkt erbjudande på vår nordiska hemmamarknad. Vi ska använda vår breda och djupa kunskap inom logistik på varje enskild marknad för att säkerställa att Clas Ohlson har de bästa och mest effektiva nordiska lösningarna, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord.

Det nya avtalet innebär även att PostNord får ansvar för inleveranser från nordiska leverantörer till Clas Ohlsons centrallager i Insjön.

- Genom ett fördjupat samarbete med PostNord kan vi effektivisera våra transportlösningar, vilket är viktigt för oss, inte minst i takt med att vi växer. Med den transportlösning vi nu får sänker vi våra koldioxidutsläpp vilket har varit en viktig parameter i upphandlingen, säger Klas Balkow, VD och koncernchef på Clas Ohlson.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2012 en omsättning på 39 miljarder SEK och 40 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-02-24 10:51