PostNord emitterar obligationer om 550 MSEK

PostNord AB har idag genomfört en obligationsemission om 550 MSEK. Obligationslånet är femårigt och förfaller den 1 april 2019. Lånet löper med en rörlig ränta på 3-månaders STIBOR + 85 räntepunkter. Emissionen har skett inom ramen för det befintliga Medium Term Note-programmet och obligationerna noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Danske Bank och Nordea.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2014.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-03-31 17:43