PostNord och Candyking fortsätter sitt långsiktiga samarbete

PostNord får fortsatt förtroende att försörja den nordiska marknaden med godis från Candyking. Pick’n Mix-marknaden växer och Candyking fortsätter sin expansion i Norden. De senaste åren har Candyking centraliserat sin lagerlösning till PostNord i Norrköping, och väljer nu att förlänga sitt långsiktiga samarbetsavtal med PostNord Logistics TPL AB.

Lagringsuppdraget är förlagt till en av PostNords anläggningar för tredjepartslogistik i Norrköping, Nordens största konfektyrlager för lösgodis. Uppdraget omfattar orderproduktion, lagring, produktion av butiksdisplayer samt övriga förädlingstjänster och sysselsätter ett 50-tal personer per år.

- Det är av stor vikt för Candyking att ha en långsiktig partner och samarbetet med PostNord Logistics har visat att de klarar såväl den effektivitet som Candykings volymer kräver samt att möta de krav på livsmedelshantering som ställs vid produktion och tilläggstjänster, säger Andreas Olsson, Logistikchef, Candyking.

- Candyking är en mycket stark aktör på den nordiska marknaden. Att få fortsatt förtroende att vidareutveckla deras logistiklösning känns väldigt positivt. Under den senaste avtalsperioden har vi bland annat infört Pick by Voice, vilket märkbart har effektiviserat verksamheten. Vi kommer att fortsätta fokusera på ökad kostnadseffektivitet och kvalitet för att bidra till Candykings konkurrenskraft, säger Gunter Bergenroth, VD, PostNord Logistic TPL.

Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien och Irland samt har verksamhet i Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern. Candyking som idag finns på fler än 10 000 försäljningsställen erbjuder butiker  ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster. Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen, Premiyum och Candyking Favourites. Candyking är även den ledande lösviktsaktören inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrot’s. Läs mer om Candyking på www.candyking.com

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till,från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation,e-handel,distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på postnord.com

Senast uppdaterad: 2014-04-16 09:01