PostNord omfinansierar kreditfacilitet om 2 miljarder SEK

PostNord har ingått avtal om en treårig Multicurrency Revolving Credit Facility om 2 miljarder SEK för rörelsefinansiering. Faciliteten tillhandahålls i lika delar från Danske Bank, Svenska Handelsbanken och SEB. Samtliga banker är Mandated Lead Arrangers och Bookrunners.

Danske Bank är Coordinator samt Documentation and Facility Agent för transaktionen.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2014, kl 09:15 CET.

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation,e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på postnord.com

Senast uppdaterad: 2014-06-18 14:44