PostNord säljer fastighet på Köbmagergade i centrala Köpenhamn

PostNord säljer den anrika fastigheten på Köbmagergade i centrala Köpenhamn till pensionsbolaget PFA Pension för ett värde av 400 miljoner DKK.

Idag nyttjas endast en tredjedel av ytan av ett postkontor samt Post och Telemuseum. Som ett led i de anpassningsåtgärder som PostNord gör till följd av förändrade marknadsförutsättningar, ser bolaget över sitt fastighetsbestånd runt om i Norden.

Försäljningen ökar PostNord koncernens kapitaleffektivitet och bidrar därigenom till att finansiera framtida investeringar.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014, 10.00 CET

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss gärna på postnord.com

Senast uppdaterad: 2014-12-12 10:00