PostNords årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013

PostNords årsredovisning för 2013 har publicerats på svenska, engelska och danska på www.postnord.se/Investor-relations. Koncernens hållbarhetsredovisning ingår som en del av årsredovisningen.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014.

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Koncernen hade 2013 en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och 39 000 medarbetare. Vi möter våra kunder under varumärkena Posten, Post Danmark, PostNord Logistics och Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Läs mer om PostNord på www.postnord.com.

Senast uppdaterad: 2014-03-31 17:43