Annemarie Gardshol ny VD för Strålfors efter Per Samuelson

Per Samuelson kommer att tillträda som VD för Beijer Electronics AB. Han lämnar därmed Strålfors AB. Annemarie Gardshol blir övergångsvis ny VD för Strålfors.

Per Samuelson kommer att tillträda som VD för Beijer Electronics. Han lämnar därmed efter 16 år uppdraget som VD för PostNords dotterbolag Strålfors.

Annemarie Gardshol, som är bl.a. är Chief Strategy Officer och chef för e-commerce på PostNord, går övergångsvis in som VD för Strålfors. Hon kommer att kvarstå i PostNords koncernledningsteam och behålla ansvaret för PostNords e-commerceverksamhet. Annemarie Gardshol träder till som VD för Strålfors den 1 juni 2015.

PostNord har tidigare inlett en process med att pröva en eventuell avyttring av Strålfors. Denna process pågår och fortlöper planenligt. Annemarie Gardshol avses kvarstå som VD för Strålfors till processen slutförts.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015, 10.00 CET

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.  Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2015-05-12 10:01