PostNord lanserar konsulterbjudande för effektivare kommunikation och logistik

PostNord lanserar ett nytt konsulterbjudande, PostNord Insight. Erbjudandet bygger på en kombination av PostNords djupa konsumentinsikt och koncernens kommunikations- och logistiklösningar. PostNord Insight bidrar till att öka kundlönsamheten med hjälp av målgruppsanpassad kommunikation samt minska kapitalbindningen genom bland annat smarta logistiklösningar.

Allt fler företag väljer att möta kund med omnikanallösningar, dvs. både i fysiska butiker och genom e-handel. Därmed förändras marknaden och slutkonsumenten får en allt större makt. Förändrade kundbeteenden ställer nya krav på insikt och förståelse.

– PostNord har djup konsumentinsikt som kan hjälpa kunderna att nå rätt målgrupp i rätt kanal, vid rätt tillfälle. När vi hjälper våra kunder att kommunicera effektivt med sina kunder ökar benägenheten från deras kunder till köp. Ökad handel driver även på behovet av väl fungerande logistiklösningar med mindre kapitalbindning, säger VD och koncernchef Håkan Ericsson.

Den nordiska e-handelsmarknaden växer snabbt, med hjälp av PostNord Insight är PostNord med och driver utvecklingen.

– Kunderna är positivt överraskade av att PostNord arbetar med insiktsbaserad affärsutveckling. De ser att de i samarbete med oss har en tydligt identifierad förbättringspotential. De projekt PostNord Insight redan varit involverade i har visat att vi kan bidra till att öka kundlönsamheten med cirka 20 % genom att skapa effektivare kommunikation, avslutar Håkan Ericsson.

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.  Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2015-06-01 10:49