PostNord säljer sitt innehav i Eson Pac till Inter IKEA

PostNord AB och Inter IKEA Investments AB har träffat överenskommelse om att Inter IKEA Investments AB förvärvar PostNords innehav om 48 procent av aktierna i Eson Pac Group AB.

Eson Pac Group AB har produktionsanläggningar i Sverige, Danmark och Schweiz och tillverkar kompletta förpackningslösningar för läkemedelsindustrin bestående av etiketter, förpackningar och bruksanvisningar. PostNords dotterbolag Strålfors blev delägare i företaget 2011.

Överenskommelsen innebär att affären slutförs den 31 augusti 2015 då Inter IKEA Investments AB tillträder aktierna.

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.  Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2015-06-26 14:41