Strålfors behålls i PostNord-koncernen

Utvärderingen av en eventuell avyttring av Strålfors är nu slutförd. Strålfors kommer att behållas i PostNord-koncernen. Ett nytt, gemensamt affärsområde för koncernens fysiska och digitala kommunikationserbjudanden kommer att etableras.

Resultatet av det genomförda utvärderingsarbetet avseende eventuell försäljning av Strålfors är att PostNord starkare ska integrera sina digitala och fysiska kommunikationsaffärer för att bygga ökad kundnytta och konkurrenskraft. Koncernens tjänsteutveckling inom fysisk och digital kommunikation kommer att samlas i ett nytt, gemensamt affärsområde - Communication Services – som baseras på affärsområdet Mail & Communication och Strålfors tjänsteutvecklingsverksamhet. Strålfors operativa verksamheter bedrivs fortsättningsvis som en underkoncern vilken ges huvudansvar för att marknadsföra, sälja och producera multikanallösningar och print.

Annemarie Gardshol, har utsetts till VD för Strålfors. Hon har sedan försommaren varit tf VD.

Detaljer kring den nya organisationen kommer att utarbetas under hösten.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2015, 12.30 CET

Vi levererar. PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.  Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2015-10-14 13:23