Peter Kjaer Jensen efterträder Henning Christensen som VD för PostNord Danmark

Henning Christensen lämnar uppdraget som verkställande direktör för PostNord Danmark. Han har avböjt diskussioner om att åta sig andra uppgifter i koncernen. Henning Christensen efterträds av Peter Kjaer Jensen, idag chef för affärsområde Logistik inom PostNord.

PostNords koncernchef Håkan Ericsson kommenterar:

– Henning Christensen har gjort ett mycket bra arbete med i att få politisk acceptans för de helt nödvändiga regulatoriska förändringar som nu sker. Han har också engagerat lett den utmanande och omfattande förändringsprocessen av vår danska verksamhet.

– PostNord Danmark behöver nu både ett fortsatt fokus på att snabbt anpassa kostnaderna till de lägre brevvolymerna och att expandera logistikverksamheten vilket kräver en annan ledarprofil. Peter Kjaer Jensen har en stark ledarprofil för att hantera den fortsatta omställningen, bygga upp bolagets logistikverksamhet och snabbt få bolaget tillbaka till en acceptabel lönsamhet.

Peter Kjaer Jensen tillträder omgående. Henning Christensen lämnar koncernen vid utgången av juni månad.

Ny affärsområdeschef för PostNords logistikverksamhet kommer inom kort att rekryteras. Peter Kjaer Jensen kvarstår tills vidare också i denna befattning.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2016, 12.00 CET

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2019-04-12 10:33