PostNords års- och hållbarhetsredovisning 2015

PostNords års- och hållbarhetsredovisning för 2015 publiceras idag på svenska, engelska och danska på http://www.postnord.com/arsredovisning2015. Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, redovisas enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer G4.

Informationen är sådan som PostNord AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl. 10.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2016-03-18 10:00