Tim Jørnsen blir chef för affärsområde eCommerce & Logistics

Tim Jørnsen blir från 1 januari 2017 chef för PostNords affärsområde eCommerce & Logistics och medlem av PostNords koncernledning, Group Executive Team. Tim Jørnsen har sedan juli varit tillförordnad chef för affärsområdet och tidigare chef för Product Management inom affärsområdet.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016 kl. 12.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

 

Senast uppdaterad: 2016-12-12 12:02