Tim Jørnsen tf chef för affärsområde eCommerce & Logistics

Tim Jørnsen har utsetts till tillförordnad affärsområdeschef för eCommerce & Logistics. Det innebär även att han blir del av PostNords koncernledning, Group Executive Team. Tim Jørnsen tillträder omgående.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


 

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som PostNord Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2016 kl. 12.00 CET.

Senast uppdaterad: 2019-04-12 10:33