Charlotte Svensson ny chef för affärsområde Communication Services

Charlotte Svensson kommer att efterträda Andreas Falkenmark som chef för affärsområde Communication Services och medlem av PostNords koncernledning, Group Executive Team. 

Charlotte Svensson kommer närmast från Bonnier-koncernen där hon är chef för marknad, läsarintäkter och digital affärsutveckling på på affärsområdet Bonnier News, hon är också koncernens Chief Technical Officer.

Charlotte Svensson har sin utbildning från universiteten i Karlstad och Göteborg samt Chalmers Tekniska Högskola. Hon har tidigare arbetat på Intrum Justitia, IDS, Spray och har även en konsultbakgrund som VD på InvoiceIT. 

Charlotte Svensson tillträder senast i augusti 2017.

Kontaktperson: Maria Ibsén. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2017 kl. 14.00 CET. 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com


Senast uppdaterad: 2019-04-12 10:33