Nordborna e-handlade för över 218 miljarder kronor under 2016

Nordiska e-handelskonsumenter köpte varor på nätet till ett värde av 218,6 miljarder kronor under 2016. Svenskarna handlade för mest, 84,8 miljarder, medan norrmännen e-handlade för högst belopp per person och månad, 1730 kronor, tätt följda av danskarna som i genomsnitt handlade för 1623 kronor. I Finland är man piggast av alla nordbor på utlandshandel och hela 46 % av finländarna handlar från utländska sajter varje månad. Det framgår av PostNords årliga rapport ”E-handeln i Norden” som nu släpps för nionde gången.

Mer än var tredje nordisk e-konsument handlar från utlandet och en fjärdedel av den sammanlagda nordiska e-handeln, 53,6 miljarder kronor, består av köp från utländska sajter. Storbritannien och Kina ligger jämsides som de mest populära länderna för nordbor att handla från, följda av Tyskland, USA och Sverige.

Mobiltelefonen har på kort tid förändrat konsumenternas beteende och är på stor frammarsch både som bred inköpskanal men även som en allt viktigare källa till information. Var fjärde nordisk konsument som e-handlat har genomfört ett köp med sin mobiltelefon. Här finns dock stora skillnader mellan både åldersgrupper och länder, där konsumenter mellan 18 och 49 år handlar betydligt oftare än äldre. Sverige och Norge är mest mobilmogna av de nordiska länderna, vilket bland annat innebär att svenskar handlar med mobilen i nästan dubbelt så hög grad som finländare.

Nordisk e-handel i korthet

- Mobilen är oftast den enhet som finns närmast till hands och många e-handelsföretag har varit snabba att utveckla specialanpassade sidor och appar för mindre skärmar. Vi kommer att se alltfler konsumenter använda mobiltelefonen både för att handla och göra research innan köp, säger PostNords nordiske e-handelsexpert Arne Andersson.

Fyra av fem e-handlande nordbor anser att det är viktigt att få välja leveranssätt när man gjort ett köp i en webbutik. Här finns både likheter och tydliga skillnader mellan de olika länderna. I Finland och Norge vill man helst få sina varor levererade hem i brevlådan medan alternativet att hämta själv på ett utlämningsställe är mest populärt i både Sverige och Danmark. Finland står ut i undersökningen genom att i högre grad än övriga länder använda dygnet-runt-tillgängliga paketboxar, medan danskarna är de som både gillar och har de bästa förutsättningarna att få sina e-handlade varor levererade direkt hem till dörren.

- Nya spännande lösningar för mer flexibla leveranssätt är på gång och konsumenten vill ha mer koll än någonsin. Man vill kontinuerligt kunna spåra sitt paket, men även styra om det ska levereras imorgon, om tre dagar eller två veckor - till hemmet, jobbet eller lantstället, säger Arne Andersson.

Det finns även nationella skillnader mellan länderna när det gäller krav på snabba leveranser. Svenskar och danskar är de som förväntar sig, och även får de snabbaste leveranserna. Norrmän och finländare handlar i högre grad från utlandet vilket sannolikt är anledningen till att de förväntar sig att få leveransen i snitt en dag senare.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com


Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2017-03-13 10:00