PostNords koncernchef presenterar kvartalsrapporten

 

PostNords delårsrapport för januari – mars 2017 offentliggörs fredagen den 28 april klockan 08.30. I samband med detta presenterar PostNords VD och koncernchef Håkan Ericsson resultatet och svarar på frågor i en websändning. 

Fredag den 28 april 2017

Tid: 09.00

Websändningen nås på http://www.postnord.com/Q1-2017

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2018-01-30 11:47