Johanna Allert lämnar PostNord

Johanna Allert, medlem i koncernledningen och chef för enheten Teknik & Infrastruktur, väljer att efter 20 år på PostNord på egen begäran lämna bolaget för att söka nya utmaningar. Johanna har sex månaders uppsägningstid och kommer att vara kvar i sin roll fram till dess att en ny person är på plats, dock max sex månader. Processen med att hitta Johannas efterträdare startar omedelbart.

- Efter mycket eftertanke och många överväganden har jag kommit till slutsatsen att det är dags för mig att se mig om efter nya utmaningar utanför PostNord, konstaterar Johanna Allert.
 
- Till årsskiftet blir det 20 år jag haft förmånen att arbeta på Posten och PostNord. Det har varit en helt fantastisk tid för mig där jag fått stora möjligheter att utveckla mitt ledarskap och min kompetens och samtidigt har jag fått arbeta med så många kompetenta och engagerade medarbetare. PostNord har under den tiden gått igenom stora förändringar och jag är mycket stolt över den roll jag haft i det arbetet. Efter alla år i bolaget känner jag dock nu att det är dags för mig att ta nästa steg i min personliga och professionella utveckling, avslutar Johanna Allert.
 
- Det var tråkigt att få beskedet från Johanna att hon valt att avsluta sin långa anställning hos oss på PostNord för att söka nya utmaningar. Johanna har varit en uppskattad kollega och kompetent medarbetare i bolagets koncernledning, jag är säker på att vi är många i bolaget som kommer att sakna Johanna när hon lämnar oss, säger Håkan Ericsson, VD och koncernchef för PostNord.
 
- Nu startar omedelbart processen med att hitta Johannas efterträdare, en process där vi både kommer att söka internt inom bolaget men även undersöka om det kan finnas lämpliga kandidater externt, säger Håkan Ericsson. 

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com
 

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 12.00 CET. 

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2018-08-28 12:01