Förändringar i PostNords koncernledning

Med anledning av den omorganisation som inleddes den 9 april och där Annemarie Gardshol utsågs till tillförordnad koncernchef och Lena Larsson till tillförordnad CFO för koncernen kommer koncernledningen från och med den 1 juli 2019 att utgöras av följande personer:

 • Annemarie Gardshol, Chef PostNord Sverige och Tf Koncernchef
 • Lena Larsson, Tf CFO
 • Peter Kjær Jensen, Chef PostNord Danmark
 • Robin Olsen, Chef PostNord Norge
 • Ylva Ekborn, Chef PostNord Strålfors
 • Kristina Lilja, Chefjurist och Chef Legal and Staff Functions
 • Jan Starrsjö, Tf Chef Nordic Strategy & Solutions
 • Charlotte Svensson, Tf Chef Digital Products, Channels & Development
 • Björn Ekstedt, CIO

Följande personer lämnar den 30 juni PostNords koncernledning:

 • Anders Holm, Chef Nordic Solutions
 • Mikael Wikner, Tf Chef Operations & Technology
 • Thomas Backteman, Chef Corporate Affairs
 • Tim Jørnsen, Chef affärsområde eCommers & Logistics

Förändringarna inom PostNord är ett led i det omställningsarbete som syftar till att möta de stora förändringar som brev- och paketmarknaderna genomgår. PostNord behöver på ett flexibelt och effektivt sätt fortsätta att ställa om för att anpassa verksamheten till den växande paketmarknaden och de sjunkande brevvolymerna och samtidigt säkerställa hög kvalitet och servicegrad.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Senast uppdaterad: 2019-05-28 14:00