E-handeln i Norden och Europa

E-handeln utvecklas starkt och har blivit en självklar del av vardagen för de flesta nordbor. PostNord följer e-handelns utveckling i Sverige, i övriga Norden och i Europa och publicerar löpande ett antal rapporter som beskriver e-handelns utveckling. 

E-handeln i Norden - halvårsrapport 2019

E-handeln i Norden 2018

Mer om E-barometern

E-handeln i Europa 2019

Hela Sverige handlar på nätet

Om rapporterna

Senast uppdaterad: 2019-10-25 11:05