E -handeln i Europa fortsätter att växa

I denna rapport presenteras europeiska konsumenters e-handelsvanor baserat på en undersökning som har genomförts i 12 länder. 

Totalt 253 miljoner konsumenter i dessa länder uppger att de e-handlar och att de under det senaste året har e-handlat till ett sammanlagt värde av 189 miljarder euro, vilket är 9 miljarder mer än under föregående år.

I rapporten kartlägger vi européernas preferenser inom e-handel – vilka varor de helst köper, vilka länder de e-handlar från och varför. Hur de vill betala och hur de vill få sina varor levererade.

Vi har genomfört denna undersökning sedan 2014 och kan konstatera att e-handeln fortsätter att öka i omfattning och att konsumenterna har blivit allt mognare. Det innebär stora möjligheter för aktörer som vill in på den europeiska marknaden men även för redan etablerade e-handelsföretag som vill expandera till fler länder.

Senast uppdaterad: 2016-09-27 09:28