Allt fler européer e-handlar och fler och fler handlar från utländska sajter

Den europeiska e-handeln visar stark tillväxt, enligt den nya rapporten ”E-handeln i Europa 2018”, som presenteras av PostNord för femte året i rad.

Nästan 268 miljoner europeiska konsumenter e-handlade för totalt 198 miljarder euro under en tolvmånadersperiod 2017–2018. Detta motsvarar en ökning med 9,4 procent eller 17 miljarder euro jämfört med föregående år. Knappt tre av fyra konsumenter gjorde inköp från utländska marknader.

– Det som jag tycker mest intressant är att både konsumenter och e-säljare blir allt mer globala, säger Arne B Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

– Den internationella e-handeln fortsätter att öka, både i och utanför Europa. Att köpa från Kina är särskilt populärt – mellanhänder och säljare i alla länder står inför utmaningen från kinesiska återförsäljare som vänder sig direkt till konsumenter via marknadsplatser som Amazon.

Skillnader och likheter mellan marknaderna

Rapporten "E-handeln i Europa 2018" kartlägger beteenden och preferenser hos e-handelskonsumenter i tolv europeiska länder. Rapporten bygger på intervjuer med 10 000 konsumenter i åldrarna 15 till 79 år och genomfördes maj–juni 2018. Ambitionen är att presentera viktiga insikter om skillnader och likheter mellan olika marknader.

En annan tydlig utveckling är att shopping via mobila enheter visar en stabil tillväxt. I de tidigare undersökningarna varierade mobilmognaden kraftigt över hela Europa, men blir nu allt jämnare. För Europa som helhet har sex av tio konsumenter använt sin mobiltelefon eller surfplatta för e-handel.

Ladda ner rapporten ”E-handel i Europa 2018” här.

För mer information kontakta: Arne B Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Senast uppdaterad: 2018-10-19 23:21