E-handeln i Europa 2019

Sedan E-handeln i Europa publicerades för första gången 2014 har det skett stora förändringar på den europeiska e-handelsmarknaden.

Antalet konsumenter som e-handlar har ökat kontinuerligt, främst i Italien, Spanien, Polen och Belgien. Även medelsumman för varje nätköp har ökat i takt med att konsumenterna köper fler typer av produkter på nätet och gör det allt oftare.

En viktig delförklaring är EU:s satsningar på ökad tillgång till internet, utbyggnad av bredbandsnät och slopade roamingavgifter inom unionen. En annan orsak är att personer som saknar uppkoppling i hemmet nu fått tillgång till internet via mobiltelefonen.

Det är tydligt att Europas länder blir allt mer jämlika när det gäller digitalisering, och rör sig mot en gemensam e-handelsmarknad. Antalet e-handlande européer kommer mycket sannolikt att bli fler och köpbeteendet på nätet kommer att breddas, både genom att fler typer av varor e-handlas, och att köpen sker mer frekvent.

Ladda ner rapporten E-handeln i Europa 2019 här.

Senast uppdaterad: 2020-01-08 16:19