E-handeln i Norden - summering 2018

E-handeln tar en allt större plats i nordbornas liv. Under 2018 handlade vi fysiska varor för över 320 miljarder SEK via nätet och den siffran förutspås växa. Varje månad mäter PostNord nordbornas beteende kring e-handel och belyser i rapporten E-handeln i Norden viktiga likheter och skillnader mellan länderna.

I årets rapport tittar vi även närmare på artificiell intelligens och hur konsumenterna ställer sig till den nya tekniken. Dessutom reder vi ut vilka utländska marknadsplatser de nordiska konsumenterna handlar ifrån och mycket mer.

Ladda ner rapporten och djupdyk i den nordiska e-handelsmarknaden.

Trevlig läsning!


Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad: 2019-03-07 08:00