My PostNord

Hej kollega!
Visst har det varit lite problem här och var, men i allt väsentligt levererar vi varje dag och har massor med nöjda kunder.

Tack för det :-)

Men hur kan vi bli bättre och få nöjdare kunder?

Årets Medarbetardialog handlar om hur vi alla kan bidra till nöjdare kunder och mottagare. Vad kan vi tillsammans göra för att varje arbetsplats bättre ska nå upp till löftet ”Vi levererar”? Hur förbättrar vi leveranskvaliteten och hur kan vårt bemötande göra kundupplevelsen starkare?

Som vanligt är det chefen som bjuder in till dialog på arbetsplatsen och allt material finns att ladda ner från Manager’s Site.

Filmerna nedan är en del av dialogen och kan antingen ses i samband med mötet eller innan. Den första är en hälsning från Håkan. Den andra påminner oss om PostNords imponerande kedja av länkar i en leverans, och den tredje exemplifierar kundens syn på oss och våra tjänster.

En hälsning från Håkan

Vår kedja av länkar i en leverans

Om kundens syn på oss och våra tjänster