Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss / Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. 

Det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNord AB:s årsstämma.

Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet.

I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen och bolagsordningen att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. 

Årsstämmor

Extra bolagsstämma 2018

Tid: Tisdagen den 14 augusti, kl. 10.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Extra bolagsstämma 2014

Extra bolagsstämma ägde rum den 25 augusti kl 09.30 på PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum den 14 april 2010. Kallelse, dagordning och protokoll återfinns nedan.