Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. 

Det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNord AB:s årsstämma.

Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet.

I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen och bolagsordningen att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. 

Extra bolagsstämma 2022

Tid: Tisdagen den 1 februari 2022, kl. 09.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna