Årsstämma

Årsstämman är enligt aktiebolagslagen bolagets högsta beslutande organ. Det svenska Finansdepartementet företräder svenska statens aktier och det danska Transportministeriet företräder danska statens aktier på PostNord AB:s årsstämma.

Respektive stat nominerar vardera fyra styrelseledamöter i bolaget. Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet.

I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen och bolagsordningen att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna. 

Årsstämma 2020

Tid: Onsdagen den 22 april 2020, kl. 14.00 
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna


 

Årsstämma 2019

Tid: Onsdagen den 24 april 2019, kl. 14.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Extra bolagsstämma 2018

Tid: Tisdagen den 14 augusti, kl. 10.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2018

Tid: Torsdagen den 26 april, kl. 14.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2017

Tid: Torsdagen den 27 april 2017, kl. 09.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2016

Tid: Torsdagen den 28 april 2016, kl. 09.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2015

Tid: Torsdagen den 23 april 2015, kl. 11.00
Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Extra bolagsstämma 2014

Extra bolagsstämma ägde rum den 25 augusti kl 09.30 på PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna

Årsstämma 2014

Årsstämman ägde rum kl 11.00 den 23 april 2014 på PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna.

Årsstämma 2013

Årsstämman ägde rum kl 11.00 den 18 april 2013 på PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna. 

Årsstämma 2012

Årsstämman ägde rum fredagen den 20 april 2012, kl. 11.00
i PostNords huvudkontor Arken, Terminalvägen 24, Solna.

Årsstämma 2011

Årsstämman 2011 ägde rum den 15 april 2011 kl. 11.30.

Årsstämma 2010

Årsstämman 2010 ägde rum den 14 april 2010. Kallelse, dagordning och protokoll återfinns nedan.

Senast uppdaterad: 2020-03-20 08:32