Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen samt lägga fram och godkänna den årliga ersättningsrapporten.

Årsstämman 2023 beslöt, i enlighet med aktieägarnas reviderade förslag, att arvode till styrelsen ska utgå per år enligt följande:

Styrelsens ordförande:                                 726 000 SEK

Styrelsens vice ordförande:                           542 000 SEK

Styrelseledamot:                                          324 000 SEK

 

Arvode ska utgå per år till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande ett svenskt prisbasbelopp (52 500 SEK)

Kommittéarvodering ska utgå per år enligt följande:

Revisionskommitténs ordförande:             76 000 SEK

Revisionskommittéledamot:                     59 800 SEK

Ersättningskommitténs ordförande:          38 600 SEK

Ersättningskommittéledamot:                   25 800 SEK

 

Arvode ska inte utgå till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.