Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningar

Årsstämman måste varje år godkänna riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i PostNord-gruppen. Riktlinjerna är baserade på den svenska regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för chefer i statligt ägda företag.

Ägarna beslutade på årsstämman 2020 om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelse- och kommittéarvoden

Arvode till styrelseledamöter: 295 000 SEK 
Arvode till vice styrelseordförande: 500 000 SEK
Arvode till ordförande: 670 000 SEK 

Arvode till revisionskommitténs ledamöter: 55 000 SEK
Arvode till revisionskommitténs ordförande: 70 000 SEK

Arvode till ersättningskommitténs ledamöter: 25 000 SEK
Arvode till ersättningskommitténs ordförande: 37 500 SEK

Arvode utgår inte till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller kommittéledamöter anställda vid något av de danska ministerierna.

Arvode till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande utgår till ett svenskt prisbasbelopp (47 300 kronor).

Arvode för arbete i revisionskommitté och ersättningskommitté utbetalas i sin helhet påföljande år.