Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningar

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen samt lägga fram och godkänna den årliga ersättningsrapporten.

Ägarna beslutade på årsstämman 2021 om riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare.

Styrelse- och kommittéarvoden

Arvode till styrelseledamöter: 305 000 SEK 
Arvode till vice styrelseordförande: 512 000 SEK
Arvode till ordförande: 685 000 SEK 

Arvode till revisionskommitténs ledamöter: 58 000 SEK
Arvode till revisionskommitténs ordförande: 74 000 SEK

Arvode till ersättningskommitténs ledamöter: 25 000 SEK
Arvode till ersättningskommitténs ordförande: 37 500 SEK

Arvode utgår inte till kommittéledamot som är anställd i det svenska Regeringskansliet eller kommittéledamöter anställda vid något av de danska ministerierna.

Arvode till arbetstagarrepresentanter och suppleanter som deltar vid styrelsemöten med motsvarande utgår till ett svenskt prisbasbelopp (47 600 kronor).

Arvode för arbete i revisionskommitté och ersättningskommitté utbetalas i sin helhet påföljande år.

PostNords årliga ersättningsrapporter