Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Ersättningskommitténs medlemmar

Christian Jansson

Christian Jansson

Styrelseordförande
Ledamot av ersättningskommittén

 • Född 1949.
 • Civilekonom och hedersdoktor (Ek. Dr h.c.) vid Lunds universitet.
 • Bland annat styrelseordförande i Accumbo och Random Walk Imaging samt styrelseledamot i Excillum.
 • Tidigare bland annat VD för KappAhl, Ellos och Europris. Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2475 kb

Christian Frigast

Christian Frigast

Vice styrelseordförande
Ordförande för revisionskommittén

 • Född 1951.
 • Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Partner och ordförande i Axcel Managmenet A/S.
 • Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel Managmenet A/S. Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF – Danmarks Eksportkredit, samt i Bestyrelsesforeningen och i tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S, DVCA (Danish Venture Capital Association) och Axcel Advisory Board och styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1427 kb

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot
Ledamot av ersättningskommittén

 • Född 1967.
 • Styrelseledamot sedan april 2020.
 • Diplomingenjör från Köpenhamns tekniska universitet och en MBA från IMD Business SchoolSchweiz.
 • Senior Vice President med ansvar för Product Supply - Diabetes Products på Novo Nordisk A/S.
 • Tidigare bl. a ett antal positioner på Novo Nordisk A/S med ansvar för globala leveranskedjor. Dessförinnan bland annat logistikchef på Olicom A/S

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (96 DPI)
Storlek: 1536 × 804 px
Filstorlek: 100 kb

Ulrica Messing

Styrelseledamot
Ledamot av ersättningskommittén

 • Född 1968.
 • Styrelseledamot sedan april 2018.
 • Styrelseordförande i bland annat SOS Alarm Sverige AB, Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs Hamn samt ALMI Invest Småland & Öarna AB.
 • Vice styrelseordförande i Wallenstam och styrelseledamot i bland annat Länsförsäkringar Fondförvaltning.
 • Tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet (Infrastrukturminister), i Kulturdepartementet (med ansvar för integrations- och ungdomsfrågor) och i Arbetsmarknadsdepartementet (Arbetsrätts- och jämställdhetsminister).

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1043 kb