Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande eller styrelsens vice ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Ersättningskommitténs medlemmar

Christian Frigast

Vice styrelseordförande
Ordförande i ersättningskommittén

 • Född 1951.
 • Magisterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Partner och ordförande i Axcel Management A/S. Han är bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och EKF – Danmarks Eksportkredit samt Bestyrelsesforeningen och tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S DVCA (Danish Venture Capital Association) och Axcel Advisory Board samt styrelseledamot i Nordic Waterproofing A/S.
 • Tidigare har han bland annat varit Managing Partner i Axcel Management A/S.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1427 kb

Christian Jansson

Styrelseordförande 
Medlem i ersättningskommittén

 • Född 1949.
 • Magisterexamen i företagsekonomi och hedersdoktorsexamen (Ek. Dr h.c.) från Lunds universitet.
 • Han är för närvarande styrelseordförande i Accumbo Random Walk Imaging och styrelseledamot i Excillum. Han har tidigare varit vd för KappAhl, Ellos och Europris.
 • Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2475 kb

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot
Medlem i ersättningskommittén

 • Född 1967.
 • Styrelseledamot sedan april 2020.
 • Dipl. ingenjörsexamen från Köpenhamns universitet och MBA från IMD Business School.
 • Senior Vice President, med ansvar för Product Supply - Diabetes Products på Novo Nordisk A/S, där hon har arbetat sedan 2002. Ansvarar också för digitalisering på Network of Robotics and Manufacturing Intelligence Centre.
 • Tidigare: Ett antal befattningar på Novo Nordisk A/S, med ansvar för globala leveranskedjor, inklusive inköp och logistik för produktleveranser, samt ansvar för ekonomi och IT inom dessa områden. Dessförinnan var hon logistikchef på Olicom A/S.

Ladda ner bild 

Filtyp: (96 DPI)
Storlek: 1536 × 804 px
Filstorlek: 100 kb

Ulrica Messing

Styrelseledamot
Medlem i ersättningskommittén

 • Född 1968.
 • Styrelseledamot sedan april 2018.
 • Styrelseordförande i SOS Alarm Sverige AB, Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs hamn och ALMI Invest Småland & Öarna AB. Vice styrelseordförande i Wallenstam och styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning. 
 • Tidigare: Riksdagsledamot och minister vid Näringsdepartementet (infrastrukturminister och med ansvar för regional utvecklingspolitik), Kulturdepartementet (med ansvar för integrations- och ungdomsfrågor) och Arbetsmarknadsdepartementet (med ansvar för frågor rörande jämställdhet, arbetstid och arbetsrätt).

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1043 kb