Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande eller styrelsens vice ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Ersättningskommitténs medlemmar

Christian Frigast

Vice styrelseordförande
Ordförande ersättningskommittén

 • Vice styrelseordförande sedan 2018.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2018 och ordförande sedan 2020.
 • Född 1951.
 • Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Ordförande i Axcel Management A/S.
 • Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel Management A/S. Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF – Danmarks Eksportkredit, Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, Bestyrelsesforeningen och i tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S och Axcel Advisory Board.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,40MB

Christian Jansson

Styrelseordförande
Medlem ersättningskommittén och revisionskommittén

 • Styrelseordförande sedan 2018.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.
 • Född 1949.
 • Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet.
 • Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Saga Surgical AB.
 • Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris.
 • Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,48 MB

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot
Medlem ersättningskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2020.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2020.
 • Född 1967.
 • Dipl.ing., Köpenhamns Tekniska Universitet, MBA IMD Business
  School.
 • Global Head of Pharma Technical Operations (EVP), Roche AG.
 • Tidigare olika chefspositioner inom Novo Nordisk A/S bland annat med ansvar inom Diabetes Finished Prodcucts, varuförsörjning och upphandling, finans och IT samt bland annat logistikchef, Olicom A/S och olika tekniska positioner inom United Parcel Service.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild 

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 7,45 MB

Hillevi Engström

Styrelseledamot 
Medlem ersättningskommittén

 • Styrelseledamot sedan februari 2022.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2022.
 • Född 1963.
 • Kriminalinspektör, utbildning i krisberedskap för högre befattningshavare, Försvarshögskolan och MSB; utbildning i förändringsarbete i staten, Handelshögskolan i Stockholm; IRMA, mentorprogram för kvinnliga chefer; Fristående kurser inom bland annat juridik och arbetsmarknadskunskap.
 • VD på Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag.
 • Tidigare bland annat förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund samt kommundirektör i Upplands Väsby kommun, styrelseledamot i DINA Försäkringar AB; ledamot i Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun, Ordförande i Sollentunahem AB; Biståndsminister; Arbetsmarknadsminister; riksdagsledamot; Nationell samordnare mot våldsbejakande terrorism.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 9,07 MB