Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss / Bolagsstyrning

Ersättningskommitté

Ersättningskommitténs uppgift är att bereda och till styrelsen lämna förslag i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt principer för bestämmande av styrelsearvoden till externa ledamöter i koncernens dotterbolag. Ersättningskommittén har ingen egen beslutanderätt.

Ersättningskommittén ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande eller styrelsens vice ordförande ska vara ordförande i kommittén. Kommittén sammanträder minst två gånger per år. Kommitténs ordförande ansvarar för att styrelsen fortlöpande informeras om kommitténs arbete.

Ersättningskommitténs medlemmar

Christian Frigast

Vice styrelseordförande sedan 2018.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2018 och ordförande sedan 2020.

 • Född 1951.
 • Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Ordförande i Axcel Management A/S. Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel Management A/S. Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF – Danmarks Eksportkredit, Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, Bestyrelsesforeningen och i tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S och Axcel Advisory Board.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

 

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1427 kb

Christian Jansson

Styrelseordförande sedan 2018.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.

 • Född 1949.
 • Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet.
 • Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Saga Surgical AB. Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris. Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2475 kb

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot sedan 2020.
Medlem i ersättningskommittén sedan 2020.

 • Född 1967.
 • Dipl. ingenjörsexamen från Köpenhamns universitet och MBA från IMD Business School.
 • Global Head of Pharma Technical Operations (EVP), Roche AG.
 • Tidigare olika chefspositioner inom Novo Nordisk A/S bland annat med ansvar inom Diabetes Finished Prodcucts, varuförsörjning och upphandling, finans och IT samt bland annat logistikchef, Olicom A/S och olika tekniska positioner inom United Parcel Service.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner bild 

Filtyp: (96 DPI)
Storlek: 1536 × 804 px
Filstorlek: 100 kb

Hillevi Engström

Styrelseledamot sedan februari 2022.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2022.

 • Född 1963
 • Kriminalinspektör, utbildning i
  krisberedskap för högre befattningshavare, Försvarshögskolan och MSB; utbildning i förändringsarbete i staten, Handelshögskolan i Stockholm; IRMA, mentorprogram för kvinnliga chefer; Fristående kurser inom bland annat juridik och arbetsmarknadskunskap.
 • VD på Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag
 • Tidigare bland annat förbundsdirektör på Södertörns
  brandförsvarsförbund samt kommundirektör i Upplands Väsby kommun,
  styrelseledamot i DINA Försäkringar AB; ledamot i Kommunfullmäktige i
  Sollentuna kommun, Ordförande i Sollentunahem AB; Biståndsminister;
  Arbetsmarknadsminister; riksdagsledamot; Nationell samordnare mot
  våldsbejakande terrorism.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner bild

Filtyp: (72 DPI)
Storlek: 5760 × 2778 px
Filstorlek: 1.3 MB